Hızlı Menü

Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı

KONURALP SİKKELER

KONURALP SİKKELER Kentin Roma İmparatorluk dönemi sikke basımı ilk kez Vespasianus (İ.S.69-79) döneminde başlamıştır. Kentte basılmış sikkelerin büyük bir kısmı bronzdur. Antoninus, Pius ve Septimius, Severus dönemlerindeki sikke basımının artması, ekonomik açıdan parlak bir dönem yaşandığını göstermektedir. Kentin sikke basımı M.S. 3. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Gallienus döneminden sonra sikke basılmamıştır. Genellikle sikkelerin ön yüzlerinde imparator ve imparatoriçelerin portreleri betimlenmiştir, arka yüzlerinde ise sunak, topuz, yay ve sadak, yay, ok ve sadak, yıldızlı hilal, ateş sunağı, urne, yılanlı vazo gibi semboller kullanılmıştır. Bu sembollerin yanı sıra çeşitli hayvan betimlemeleri, ayakta veya oturur biçimde betimlenmiş tanrı ve tanrıça betimlemeleri, şehrin mimari yapıları tasvir edilmiştir.Yazdır

Yukarı Çık