Hızlı Menü

Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı

BASIN BİLDİRİSİ


 

BASINIMIZIN DEĞERLİ MENSUPLARI

Bilindiği üzere 07 Haziran 2013 günü Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde faaliyet gösteren vakfımız iktisadi işletmesine ait kantin-Restoran-fastfood bölümleri hastane Başhekimi Prof.Dr. Bünyamin Dikici’nin vakıf aleyhine yürüttüğü amansız mücadele sonunda ticari faaliyetinden men edilerek hasta, hasta yakını ve hastane personelinin ihtiyaçlarını giderme imkanı kalmamış ve insanların hizmetten mahrum olmalarına sebebiyet verilmiştir. Vakıf 2009 yılından bu güne yapılan ihaleler sonucunda Hastane Başhekimliği ile birer yıllık kira sözleşmesi imzalayarak hastanenin ihale kapsamındaki  alanlarında ,hasta, hasta yakınları ve hastane personeline hizmet vermekteydi. Vakıf iktisadi işletmesi buradan elde ettiği karın tamamını yapılan sözleşme gereği hastane hizmetlerinde kullanmakta idi.

Vakfımız ile Hastane Başhekimliği arasındaki en son sözleşme 21.03.2012 tarihinde dönemin Hastane Başhekimi Yrd. Doç.Dr. Talat Bahçebaşı ile akdedilmiştir.

Hastane Başhekimliği görevine iade edilen Sayın. Prof.Dr.Bünyamin Dikici , 30.04.2012’de eski görevine başlamıştır.

Bu dönemde mevcut hastanenin fiziki durumunun yetersizliği nedeni ile hastaneye ek bina inşaatı yapılmasına karar verilmiş bununla ilgili gerekli çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde yapılarak üniversitenin yatırım bütçesine 2012 yılında 8 milyon TL, 2013 yılında 12 milyon TL ödenek tahsisi sağlanmış ve bütçeye konulmuştur.

30.04.2012 tarihinde göreve başlayan Sayın Prof.Dr.Bünyamin Dikici 01.05.2012 tatil gününden sonraki ilk mesai günü olan 02.05.2012 tarihinde  Rektörlüğe bir yazı yazarak proje ihalesini tam olarak anlıyamadığını ifade ederek açıklama yapılmasını talep etmiş ve bu yazının cevabını beklemeksizin aynı gün proje ihalesinde yolsuzluk olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hakkında kendi kurumundan herhangi bir açıklama beklemeksizin Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatta bulunmak , bir anlamda Rektörlüğe şeklen yazı yazdığının bir ispatı olarak değerlendirilebilecek bir durumdur.

 Bu gelişmeler karşısında vakıf yönetimi olarak bizler , gerek Düzce’ye sağlanan bir yatırım imkanının kaybedilmemesi, gerek Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin gelişimi ve büyümesi için çok önemli saydığımız bu yatırımın elden kaçırılmaması gerektiğini ifade etmek ve bu konudaki endişelerimizi Düzcemiz kamuoyu ile paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenleme ihtiyacı duyduk.

Bu endişelerimizi kamuoyu ile paylaşmamızdan rahatsız olan Sayın Prof.Dr. Bünyamin Dikici, bu andan itibaren vakfa karşı olan tutum ve davranışlarında çok farklı bir görüntü sergilemeye başlamış, vakfın hastanede sürdürdüğü ticari faaliyet alanlarına çeşitli baskılar yaparak Rektörlüğe , Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Sayıştay görevlilerine ve daha bilmediğimiz birçok kişi ve kuruluşlara şikayetlerde bulunmuş ve maalesef haddi aşarak vakıf hakkında doğru olmayan beyanları fütursuzca kullanmıştır.

Bu noktada kamuoyunun dikkatini çekmek istediğimiz en önemli unsur ; 2009’dan bu güne kadar vakıf ile Hastane Başhekimliği arasında yapılan sözleşmelerde imzası bulunan Sayın Prof.Dr.Bünyamin Dikici o günden vakfın hastanedeki ticari faaliyetlerine son vermek üzere harekete geçtiği güne kadar , vakfın hastanedeki iktisadi işletme faaliyetleri ile ilgili hiçbir şikayette bulunmamış , hiçbir tutanak tutmamış , hiçbir cezai işlem yapmamıştır. Vakıf iktisadi işletmesinin hastanede 2009-2012 yılları arasında sürdürdüğü ticari faaliyetlerle , işletmecilik anlayışıyla bugünkü  anlayış arasında hiçbir fark yokken Sayın Prof.Dr.Bünyamin Dikici’nin vakfımıza olan bakış açısındaki anlayış değişikliğinin nedenini kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz.

Bu süreçle ilgili olarak ; vakıf yönetimde bulunan bazı üyelerimiz ile Başhekim Sayın Prof.Dr.Bünyamin Dikici arasında yapılan görüşmelerden de bahsetmek gerekmektedir.

       Sayın Prof.Dr. Bünyamin Dikici vakfımız ile Başhekimlik arasındaki sözleşmenin bitimine az bir süre kala biz vakıf yöneticilerini makamına davet ederek bize ‘’kendisi hakkında yatırımı engelliyor’’ şeklindeki ifademizden dolayı özür dileyip dilemeyeceğimizi sormuştur.

Vakıf sekreteri Sayın Nurhayat Tekin ‘’hayır özür dilememizi gerektirecek herhangi bir durum yok’’ deyince Vakıf Başkanı Sayın Veysel Çakar’a hitaben ‘’siz ne düşünüyorsunuz burada kul hakkı söz konusu’’ deyince Vakıf Başkanı cevaben ‘’bu meseleyi mahkemeye intikal ettirdiniz. Mahkeme bu konuda bir karar verecek. Eğer bu karar sizi haklı çıkarırsa muhakkak bir şekilde sizin gönlünüzü alırız’’ demiştir.

Başhekim orada bulunan vakıf yöneticilerine ‘’o zaman sözleşmemiz bitince sizinle sözleşme yenilemeyeceğim. Zaten sizi birçok yere şikâyet ettim. Şimdi sizinle sözleşmeyi yenilersem bu benim için çelişki olur’’ demiştir.

Sayın Başhekim ile yapılan son görüşmede vakıf ile olan sözleşmeyi yenilemeyeceğini kesin bir dille ifade etmesi üzerine vakıf yönetimi olarak ; vakfın 210.000,00TL borcu kaldığını,  mevcut yönetim görevi aldığından bu yana tek bir kuruş borç yapmadığını, Vakıf yönetiminin göreve geldiğinden beri devraldığı borcu ödeme gayretinde olduğunu, bugüne kadar elde edilen gelirlerin aylık ortalamalarına bakarak kalan mevcut borcun sıfırlanabilmesi için 6 aylık bir zamanın yetebileceğini öngördüğümüzü, Başhekimliğin sözleşmemizi borcu ödeyebilmemiz için 6 ay daha uzatmasını, bu süre verilmediği takdirde, başında bulundukları kuruma yapılan yatırımlardan dolayı aslında kendi kurumunun olan bu borcu nasıl ödeyeceğinin bildirilmesini talep etmiştir.

Vakfımız tarafından Başhekimliğe yazılan bu yazıya herhangi bir cevap verilmemiştir.

Burada kamuoyunun tekrar dikkatine sunmak istediğimiz en önemli bilgi ; vakfın mevcut borcunun hastaneye yapmış olduğu yatırımlar sebebiyle olduğudur. Bu borçlanarak yapılan yatırımlarla ilgili alınan tüm kararlar Sayın Başhekimin içinde bulunduğu görüşmelerde alınmış, onun isteği ve bilgisi dahilinde olan alımlardır.Bu borçlanmaların, Sayın Rektörümüzün ve Sayın Başhekiminde bulunduğu görüşmelerde vakfın hastane içinde iktisadi işletme kanalı ile elde edeceği gelirle ödeneceği esasa bağlanmıştır.

        Tüm bu yaşanan süreç sonrasında Başhekim vakfın hastanedeki iktisadi faaliyetlerine son vermek adına defaten yazılar yazmış ,vakfımızı işgalcilikle, hukuksuzlukla suçlamış , Rektörlüğü bu duruma son vermek üzere harekete geçmemekle itham etmiştir.Rektörlük tarafından Başhekimliğin yazıları eke konarak Düzce Valiliğine gönderilmiştir.

        Düzce Valiliği İl İdare Kurulu’nca 2 muhakkik görevlendirerek keşif yaptırmış , keşfe gelen muhakkiklerin harcırahları, işlemi hızlandırmak ve vakfın hastanedeki faaliyetlerini kısa sürede sonlandırmak adına Başhekim tarafından bizzat ödenmiştir. Bu da Sayın Başhekimin vakfımıza olan bakış açısının en çarpıcı göstergesidir.

 

İl idare kurulu, vakfın iktisadi faaliyetlerinin sonlandırılması kararı alırken, Sayın Başhekim muhakkiklerin bir an önce tahkikatı yapmaları için yatırdığı paranın vakıf tarafından başhekime ödenmesi, ödenmediği takdirde icra yolu ile alınmasını karara bağlamıştır.

İl İdare Kurulu tarafından, 07 Haziran 2013 Cuma günü alınan kararın uygulanacağı vakfımıza bildirildiğinde Başhekimliğe son bir yazı yazarak makul bir süre istenmesine rağmen bu talebimizde cevapsız kalmış ve bugünkü tablo ortaya çıkmıştır.

Vakıf olarak hukuk yoluna başvurulmuş olup sonucu beklenmektedir.

Orada meydana gelen fiziki durum tamamıyla Sayın Başhekimin uzlaşmaz tutumu sonucu olmuştur.

Değerli Basın Mensupları;

Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar Düzcemize ve Düzce Üniversitesi’ne katkılarından kısaca bahsetmek gerekirse ;

1-) Üniversitemizin çekirdeği kabul edilebilecek olan ilk üç fakültenin (Tıp Fakültesi-Teknik Eğitim Fakültesi-Orman Fakültesi) kuruluş yeri Düzce olduğu kesinleşince, o dönemde yeni kurulan vakfımız süratle şimdiki Valilik kompleksinin bulunduğu yerdeki eski tekel binasını baştan aşağı elden geçirilerek bakım ve tadilatlarını yaparak eğitim ve öğretime hazır hale getirmişir.

 

2-)Vakfımız 2008 yılında ‘’bir odada senden kampanyası’’ düzenleyerek 1.104.186,83tl’ik kaynak sağlamış, bu sayede elde edilen gelir Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yeni binasının tefrişatında kullanılmıştır.

Kampanyadan elde edilen kaynaklar kullanılarak ;

 

Acil servis için                                              144.000,00TL                     

Çocuk servisiiçin                                       100.000,00TL

Canan Pak Yoğun Bakım Ünitesine        400.000,00TL              

 Hastanenin sterilizasyon ünitesine        309.500,00TL
 

Harcanarak tefrişatın tamamlanmasına katkıda bulunulmuştur.                    

 

 

3-)Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin mevcut projesinde yer almayan ve projenin 2008 yılı sonunda tamamlanması nedeniyle kamusal kaynak kullanılarak yapımına imkan bulunmayan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek bina (Nükleer Tıp Birimi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, (Mr, Tomografi, Mamografi, Skopi, Ultrasonlar) Kan Bankası, Öğretim Üyesi Odaları, Depo Alanları ile vb. hizmet birimleri) 1.etap inşaatının yapımına 346.833,15TL katkıda bulunmuştur.

Ayrıca ;

 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ambulansları Kasko giderleri için                                                         20.868,58TL

 

 

Düzce Üniversitesi Akademik Personel  Teşvik Ödülleri ve diğer giderleri için                                  202.041,9TL
(otopark gelirlerinden olmak üzere)

Katkı sağlanmıştır.

 

Bu katkıların yanı sıra ;

 

Düzce’nin tanıtımı çalışmaları ile ilgili olarak Ekin Grubuna, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlatılan 192 sayfalık Düzce Rehberi vakfımız internet sitesinde yer almaktadır.

 

Vakfımız ayrıca ;Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Düzce standının yer alması için Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne destek vermiştir.

        Değerli Basın Mensupları ;

Kurulduğu günden bugüne kadar bütün çabasını Düzce için ve Düzceli için harcayan , halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla hareket ederek, şeffaflıktan, dürüstlükten   ve hukuktan hiç ayrılmadan hizmet etmeye çalışan vakfımız , birileri tarafından işgalcilikle , hukuksuzlukla itham edilmesine rağmen , yukarıda belirttiğimiz ilkelerinden   asla taviz vermeden , hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.     

        Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar hizmet eden tüm bürokratlarımız , siyasilerimiz , sivil toplum örgütü mensuplarımız ve diğer çalışanlarımıza bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, vakfımızı ve vakıf yönetiminde hiçbir beklenti içinde olmadan hizmet etme ve gönüllülük esası ile görev alan mensuplarımızı işgalcilikle ve hukuksuzlukla suçlayanları kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

Saygılarımızla..
DÜZCE KALKINMA VE TANITMA VAKFI  YÖNETİM KURULUYazdır

Yukarı Çık