Hızlı Menü

Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı

Tüzük


Vakfın Amacı (Tüzükteki Şekliyle)

3. Madde Düzce ve havalisinde kurulmuş ve kurulacak olan yüksekokul, fakülte ve üniversitelere gerek kuruluş aşamasında gerekse sonradan, eğitim – öğretim gören öğrencilere, gerektiğinde sel, deprem, yangın ve benzeri olağanüstü bir durum nedeniyle zarurete düşen mağdur kişilere, talep edildiğinde karşılık beklemeksizin kamu kurum ve kuruluşlarına; bağış, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, Vakfın amaçlarının tahakkuku için yürürlükteki mevzuata  ve vakfın senedine uygun olmak şartıyla, tanıtıcı, gerçekleştirici, yapıcı, rehber olucu, teşvik edici, aydınlatıcı her türlü teşebbüs ve çalışmalarda bulunacaktır.

 

Vakfın amacı gerektiğinde ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ile keza icap eden hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yaparak Düzce’nin sahip olduğu tabii, tarihi, ticari, sosyal, kültürel, turistik, eğitim, zirai ve sınai varlığının gelişmesi, değerlendirilmesi yurt içinde ve dışında tanıtılması için her türlü faaliyetlerde bulunmak, bunları tamamlayıcı iktisadi ve ticari teşebbüsleri desteklemek, icabında bizzat ve bilvasıta yapmak veya yaptırmak. Yazdır

Yukarı Çık